slovak english polish
TOP INFO - STILL TO COME
Dnes je Sobota 18.5.2024, 22:19. Meniny má Viola, zajtra Gertrúda
sipkaFIRMY - Slovensko sipkaFIRMY - Poľsko sipkaFIRMY - Česko sipkaBRANŽE, KOMODITY sipkaSEMINÁRE, VZDELÁV. sipkaVEĽTRHY, VÝSTAVY sipkaMISIE, INÉ SLUŽBY sipkaHOTEL, RESTAURANT sipkaŠTÁTY SVETA sipkaSLOVENSKO-KÓREJS.. sipkaNÁJDI NÁS, KONTAKT
EXIMBANKA SR
eximbanka
DOPRAVA – AUTO
Ako sa dostanete po diaľnici do Ružomberka, Mikuláša, Kubína, Martina, Žiliny a Čadce
SLOVENSKO
Slovenská obchodná a priemyselná komora - Centrála Žilinský samosprávny kraj
 
Slovensko-poľská obchodná komora Slovensko-kórejský hospodársky výbor
KALENDÁR
Máj 2024
PoUtStŠtPiSoNe
  12345
6789101112
131415161718 19
20212223242526
2728293031  
PARTNERI
liptov
orava
povazie
turiec
kysuce
slovensko
space
 
CERTIFIKÁTY,ATA,EX-IM
ATA KARNET A JEHO VYUŽITIE

 

Čo je ATA karnet a aké sú jeho výhody ???

 

 

Potrebujete vyviezť do zahraničia dočasne svoje pracovné nástroje, alebo tam chcete propagovať svoje výrobky?

Využite ATA karnet!

 

Ak patríte medzi podnikateľov, ktorí vykonávajú svoje povolanie aj v zahraničí, iste ste sa stretli viackrát s problémom, ako dočasne vyviezť bez dodatočných nákladov svoje pracovné nástroje a pomôcky do zahraničia tak, aby ste sa mohli bez problémov vrátiť späť do SR. 

Chcete vedieť ako pri spätnom dovoze do SR neplatiť clo, DPH, prípadne ďalšie dovozné poplatky a ako v zahraničí, kde vykonávate svoje povolanie, nemusíte zabezpečovať pri dovoze resp. pri tranzite colný dlh?

 

Problém Vám pomôže vyriešiť použitie

ATA karnetu

jednotného medzinárodného colného dokladu, ktorý umožňuje dočasný dovoz a tranzit tovaru do zahraničia s úplným oslobodením od cla a dovozných poplatkov, ktorý vydáva Slovenská obchodná a priemyselná komora Regionálna komora Žilina a kancelária v Ružomberku.

 

             Karnet ATA  na základe viacerých colných dohovorov umožňuje držiteľovi ATA karnetu uskutočňovať tranzit (prevoz) a dočasný dovoz troch medzinárodne obchodovateľných kategórií tovaru s úplným oslobodením od cla a dovozných poplatkov.

 

 Ide najmä o nasledujúce kategórie tovaru:

 1. zariadenia na výkon povolania 

(pozri “Medzinárodný dohovoru o dočasnom dovoze zariadenia potrebného na výkon povolania.”)

           

  • zariadenia na montáž, skúšanie a overovanie, kontrolu, údržbu alebo opravu strojov, dopravných prostriedkov a pod., 

  • meracie, kontrolné alebo skúšobné zariadenia, 

  • prístroje a zariadenia na fotografovanie strojov a zariadení počas montáže alebo po montáži, 

  • prístroje na prehliadku lodí, 

  • zariadenia na výkon povolania obchodníkov, výrobných a finančných odborníkov a osôb vykonávajúcich podobné povolania (napr. písacie stroje, počítače, kalkulačky, reprodukčné prístroje a pod.), 

  • zariadenia potrebné na topografický prieskum alebo geofyzikálne výskumné práce 

  • nástroje a prístroje potrebné pre lekárov, chirurgov, zverolekárov a osoby vykonávajúce podobné zariadenia, 

  • zariadenia potrebné pre archeológov, paleontológov, geografov, zoológov a iných vedeckých pracovníkov, 

  • zariadenia potrebné pre umelcov, divadelné spoločnosti a orchestre,

  • zariadenia na prednášky, ktoré slúžia na objasnenie výkladu, 

  • dopravné prostriedky určené alebo osobitne upravené na horeuvedené účely (napr. ambulantné kontrolné jednotky, pojazdné dielne, laboratóriá). 

 

Pozn.: Do tejto skupiny však nepatria predmety, ktoré sa majú v zahraničí spracovať, prepracovať alebo opraviť.!!!

 

 1. tovar určený na vystavenie alebo použitie na obchodných výstavách, prehliadkach a veľtrhoch alebo podobných podujatiach 

(pozri “Medzinárodný dohovor o uľahčení dovozu tovaru určeného na vystavovanie alebo na použitie

na výstavách, veľtrhoch, zasadaniach alebo na podobných udalostiach”.)

 

           Úspešnosť podnikania sa meria aj schopnosťou predať svoje výrobky v zahraničí, určite ste sa už viackrát zamýšľali nad tým, ako spropagovať svoje výrobky v zahraničí s  vynaložením čo najmenších finančných prostriedkov. SOPK vám ponúka na túto činnosť využiť ATA karnet.

          Na  ATA karnet je možné do krajiny, v ktorej sa výstava či veľtrh koná, doviezť výrobky, ale aj výstavný stánok a jeho kompletné zariadenie (napr. výstavné panely, koberce, nábytok, počítače, premietacie zariadenia, zvukové záznamy, a pod.). Podmienkou je zabezpečenie možnosti identifikácie takýchto predmetov pri ich spätnom vývoze a skutočnosť, aby množstvo predmetov bolo primerané účelu dočasného dovozu.

 

 1.   obchodné vzorky

(pozri „Medzinárodný dohovor o uľahčení dovozu obchodných vzoriek a reklamného materiálu“)

 

            Jednou z možností ako spropagovať svoje výrobky v zahraničí je ich prezentácia potencionálnym obchodným partnerom v podobe obchodných vzoriek. Ak sa rozhodnete využiť uvedenú možnosť, môžete požiadať o vydanie ATA karnetu a váš pracovník resp. iná splnomocnená osoba môže v zahraničí predstaviť predmetné výrobky s cieľom nadviazať ďalšiu spoluprácu. V tejto súvislosti pod pojmom vzorky rozumieme predmety reprezentujúce určitý druh tovaru už vyrobeného, alebo predmety, ktoré sú modelom tovaru a ich výroba sa iba pripravuje.

 

Medzi hlavné skupiny tovarov, ktoré sa dočasne dovážajú na karnet ATA patria najmä:

starožitnosti, stroje, nástroje, zariadenia na zásobovanie potravinami, konzervované potraviny, obuv, hračky, výpočtová technika, vybavenie kancelárií, transformátory, elektrické generátory, elektrotechnické/ elektronické a vedecké zariadenia, chirurgické a stomatologické nástroje, klenoty a predmety z drahých kovov/ kameňov, hi –fi technika, audiovizuálna technika, fotografické prístroje a zariadenia pre kinematografiu, lasery, hudobné nástroje a zariadenia pre záznam zvuku, predvádzanie obrazu, lietadlá, filmy, motorové vozidlá a ich príslušenstvo, pretekárske stroje, zariadenia na vykurovanie a osvetlenie, poľnohospodárske stroje, nábytok, porcelánový riad, obrazy a iné umelecké diela, dáždniky, pretekárske kone, odevy, voňavky, divadelné rekvizity a technika, koncertné a hudobné nástroje, kožený a športový tovar, šaty a bielizeň, člny, plachetnice.

 

Určité druhy tovaru sa nemôžu v žiadnom prípade dovážať na ATA karnet, ako napr. tovar podliehajúci skaze alebo určený na spotrebu!!! Tieto tovary sa nemôžu normálne re-exportovať (spätne vyviezť), ako aj tovary, ktoré sú určené na prepracovanie, spracovanie alebo opravu!!!

 

„ Na ATA karnet možno prepustiť do režimu dočasného dovozu len taký tovar, ktorý bude re-exportovaný (späť vyvezený) v rovnakom stave ako bol dovezený.“

 Karnet ATA umožňuje využiť jeho výhody len v členských krajinách ATA Dohovoru. Pri tranzite cez územie  nečlenských štátov je potrebné vykonať colnú deklaráciu podľa národných predpisov.

 

 Výhody ATA karnetu:

 

1. Znižuje náklady:

·         ručenie za colný dlh v krajine dočasného dovozu alebo tranzitu je nahradené ručením obchodnej komory,

·         netreba platiť poplatky za zastúpenie v colnom konaní v jednotlivých krajinách dočasného dovozu alebo tranzitu.

2. Zjednodušuje colné procedúry:

·         netreba vypĺňať národné colné doklady,

·         nie sú potrebné colné procedúry spojené so zabezpečením colného dlhu pri vstupe na územie krajiny dočasného dovozu alebo tranzitu,

·          jeden doklad umožňuje colné konanie vo viacerých krajinách dočasného dovozu alebo tranzitu.

3.  Šetrí čas:

·         urýchľuje colné procedúry, keďže colný orgán nemusí skúmať platnosť záruky za colný dlh, ktorú poskytuje národná záručná organizácia (obchodná komora) pre jednotlivé ATA karnety.

 

Odkazovač  

PARTNERI
7
VYHĽADÁVANIE
  
lokno2
LINKY - FIRMY
GEOGRAFIA - MAPY
NOVINKY-PONUKY
*SLOVENSKO-ČESKO,KURZ MIEN-JUN
1993 1,3 SKK : 1 CZK
1997 1,0 SKK : 1 CZK
2000 1,3 : 1
2006 1,34 : 1
2007 1,25 : 1
PRIHLÁSENIE
 Meno
 Heslo
 
  Registruj sa
lokno2
RÁDIO – TV – MÉDIA
ŽILINSKÝ VEČERNÍK
PARTNERI
 
Internetový portál Interbiznis - © SOPK Žilina v spolupráci s JDSoftware,s.r.o.

Tento dokument bol vytvorený za finančnej podpory EU. Názory vyjadrené v dokumente, sú
názormi SOPK RK Žilina a neodrážajú oficiálny postoj EU.
This document has been produced with financial European community. The views expressed
herein are those of SOPK RC Zilina and can there force in no away be taken official
opinion of the European Community.