slovak english polish
TOP INFO - STILL TO COME
Dnes je 25.9.2022, 00:25. Meniny má Vladislav, zajtra Edita
sipkaFIRMY - Slovensko sipkaFIRMY - Poľsko sipkaFIRMY - Česko sipkaBRANŽE, KOMODITY sipkaSEMINÁRE, VZDELÁV. sipkaVEĽTRHY, VÝSTAVY sipkaMISIE, INÉ SLUŽBY sipkaHOTEL, RESTAURANT sipkaŠTÁTY SVETA sipkaSLOVENSKO-KÓREJS.. sipkaNÁJDI NÁS, KONTAKT
KURZOVÝ LÍSTOK
Kurzy - stred k 25.9.2022
CZK 1 EUR=24.657
PLN 4.7592
HUF 405.25
CHF 0.9684
CNY 6.9804
GBP 0.8726
USD 0.9884
JPY 139.18
otpbanka
EXIMBANKA SR
eximbanka
DOPRAVA – AUTO
Ako sa dostanete po diaľnici do Ružomberka, Mikuláša, Kubína, Martina, Žiliny a Čadce
SLOVENSKO
Slovenská obchodná a priemyselná komora - Centrála Žilinský samosprávny kraj
 
Slovensko-poľská obchodná komora Slovensko-kórejský hospodársky výbor
KALENDÁR
September 2022
PoUtStŠtPiSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
PARTNERI
liptov
orava
povazie
turiec
kysuce
slovensko
space
 
INFORMÁCIE

I. STANOVY SKHV

II. AKTIVITY SKHV

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. STANOVY

SLOVENSKO – KÓREJSKÝ SPOLOČNÝ HOSPODÁRSKY VÝBOR

 

 

SLOVENSKO –KÓREJSKÝ HOSPODÁRSKY VÝBOR

 

SLOVENSKEJ OBCHODNEJ A PRIEMYSELNEJ KOMORY

 

ďalej SKHV

 

 

STANOVY NÁRODNEJ SEKCIE SKHV

 

 

 

 

 

I.

 

 

 

Národná sekcia SKHV pri SOPK bola založená na základe dohody o založení Kórejskou obchodnou a priemyselnou komorou (KCCI a Slovenskou a obchodnou a priemyselnou komorou. ďalej SOPK) z októbra 2004 v Seoule. Obe strany sa dohodli založiť spoločný hospodársky výbor s nasledovnými cieľmi:

- napomáhať rozvoju obchodu medzi SR a KR,

- prispievať k rozvoju priemyselnej a technickej spolupráce medzi podnikmi a inštitúciami oboch krajín,

- koordinovať úsilie v oblasti zberu, spracovania, analýzy, vyhodnocovania a rozširovania informácií, týkajúcich sa obchodnej, priemyselnej a technickej technologickej spolupráce a investícií k vzájomnému prospechu oboch obchodných a priemyselných komunít,

- informovať sa o možnostiach vzájomných subdodávok,

- vyhľadávať príležitosti pre rozvoj priamych zahraničných investícií,

 

 

II.

 

 

 

Spoločný hospodársky výbor pôsobí vo forme dvoch národných sekcií. Každá národná sekcia má svojich vlastných členov.

 

 

Na čele spoločného SKHV sú dvaja predsedovia, menovaní SOPK a KCCI, ktorí zvolávajú a vedú spoločné zasadnutia SKHV striedavo podľa miesta zasadania.

 

 

Spoločný SKHV sa stretáva spravidla raz za dva roky na rotujúcom princípe v SR a KR. Termíny spoločných zasadnutí SKHV môžu byť menené dohodou oboch zmluvných strán.

 

 

Spoločný SKHV bude identifikovať problémy a prekážky hospodárskej spolupráce oboch krajín. Za týmto účelom bude predkladať návrhy a odporúčania svojim vládam, vládnym orgánom a inštitúciám.

 

 

III.

 

 

 

Podmienky členstva a stanovy národných sekcií SKHV sa určujú podľa potrieb, pravidiel a zákonných predpisov SR (národná sekcia SKHV pri SOPK a KR).

 

 

Členstvo v národnej sekcii SKHV pri SOPK vzniká na základe odovzdania prihlášky za člena národnej sekcie SKHV pri SOPK na sekretariáte národnej sekcie SKHV pri SOPK a súčasnej úhrady branžového príspevku.

 

 

Členstvo v národnej sekcii SKHV pri SOPK zaniká dobrovoľným vystúpením člena písomnou formou alebo nezaplatením branžového príspevku v stanovenom termíne alebo rozhodnutím valného zhromaždenia.

 

 

Národná sekcia SKHV pri SOPK bude informovať svojich členov o príležitostiach obchodu, investícií a iných foriem hospodárskej spolupráce medzi SR a KR.

 

 

Národná sekcia SKHV pri SOPK bude podporovať organizovanie výstav, veľtrhov a bude organizovať účasť svojich členov na týchto podujatiach.

 

 

Výkonným orgánom národnej sekcie SKHV pri SOPK je „výkonný výbor SKHV pri SOPK“ vedený predsedom a dvoma podpredsedami.

 

 

Výkonný výbor je sedemčlenný a je volený na dva roky valným zhromaždením národnej sekcie SKHV pri SOPK.

 

 

Výkonný výbor zvoláva valné zhromaždenie národnej sekcie SKHV pri SOPK aspoň raz ročne. Výkonný výbor predkladá valnému zhromaždeniu plán aktivít na nasledujúci rok, ako aj informácie o členstve a rozpočte národnej sekcie SKHV pri SOPK.

 

 

Výkonný výbor koordinuje aktivity členov národnej sekcie SKHV pri SOPK za účelom plnenia cieľov národnej sekcie SKHV pri SOPK v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia členov SKHV pri SOPK.

 

 

Sídlom národnej sekcie SKHV pri SOPK je sídlo Žilinskej regionálnej komory SOPK, Hálkova 31, 010 01 Žilina.

SOPK poskytne pracovníkov a sekretariát pre činnosť národnej sekcie SKHV pri SOPK.

IV.

 

 

 

Rozpočty národných sekcií SKHV sú oddelené a nezávislé. Výdavky na organizáciu spoločných zasadnutí SKHV v oboch krajinách znáša hostiteľská sekcia. Účastníci stretnutí si budú sami hradiť svoje cestovné a ubytovacie náklady.

 

 

Zdrojom tvorby rozpočtu národnej sekcie SKHV pri SOPK sú branžové príspevky členov (vo výške 5 000,- Sk na rok, príspevok člena, ktorý má zastúpenie vo výkonnom výbore národnej SKHV pri SOPK, je 10 000,- Sk na rok) a príspevok SOPK

 

 

Valné zhromaždenie národnej sekcie SKHV pri SOPK môže zmeniť výšku branžového príspevku.

 

 

O výdavkoch národnej sekcie SKHV pri SOPK bude rozhodovať výkonný výbor . v zmysle stanov SOPK.

V.

 

 

 

Spoločný SKHV národná sekcia SKHV pri SOPK vznikli na základe Stanov SOPK, článku 10, na základe ktorých SOPK zakladá sekcie a odborné výbory. SKHV je v zmysle týchto stanov prierezový odborný územný orgán SOPK.

Za správnosť: Ing. Jozef Federič, predseda

Ing. Milan Vašanič, podpredseda

Ing. Peter Sedlák, podpredseda

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------

ii. aktivity SKHV

2007
- Aktívna participácia na príprave workshopu Regions Connection, 14.3.

- Podpísanie memoranda o spolupráci medzi ČKOPV a SKHV, 14.3.

- Zaslanie spoločného listu SKHV a ČHK na inštitúcie MH SR, MDPaT SR,
ŽSK, MPaO ČR, MD ČR, KU Ostrava, v ktorom upozorňujeme na reálne ohrozenie plynulej prevádzky dvoch veľkých zahraničných investícií KIA v Žiline a HYUNDAI v Nošoviciach, ČR, marec

- Účasť predsedu a podpredsedu SKHV na oficiálnom otvorení závodu KMS, 24.4.

- Zaslanie kórejských časopisov členom SKHV, apríl

- Spracovanie kontaktov na dôležité pozície niektorých kórejských firiem v rámci investície „KIA- HYUNDAI“ a zaslanie členom SKHV, máj

- Zasadnutie Slovensko-kórejského hospodárskeho výboru, KIA, 26. 9.

2008

- Slovensko-České Región Fórum - Žilina - Marec

- Klub - Stretnutie s ministrom Hospodárstva SR Ľubomírom Jahnátkom - Žilina, 23.6.2008

2009 - viď Výročná správa SOPK ŽRK

2010 - viď Výročná správa SOPK ŽRK

2011 - viď Výročná správa SOPK ŽRK

2012 - viď Výročná správa SOPK ŽRK

2013 - viď Výročná správa SOPK ŽRK

2014 - viď Výročná správa SOPK ŽRK

2015 - viď Výročná správa SOPK ŽRK

2016 - viď Výročná správa SOPK ŽRK

PARTNERI
7
VYHĽADÁVANIE
  
lokno2
LINKY - FIRMY
GEOGRAFIA - MAPY
NOVINKY-PONUKY
*SLOVENSKO-ČESKO,KURZ MIEN-JUN
1993 1,3 SKK : 1 CZK
1997 1,0 SKK : 1 CZK
2000 1,3 : 1
2006 1,34 : 1
2007 1,25 : 1
PRIHLÁSENIE
 Meno
 Heslo
 
  Registruj sa
lokno2
RÁDIO – TV – MÉDIA
ŽILINSKÝ VEČERNÍK
PARTNERI
 
Internetový portál Interbiznis - © SOPK Žilina v spolupráci s JDSoftware,s.r.o.

Tento dokument bol vytvorený za finančnej podpory EU. Názory vyjadrené v dokumente, sú
názormi SOPK RK Žilina a neodrážajú oficiálny postoj EU.
This document has been produced with financial European community. The views expressed
herein are those of SOPK RC Zilina and can there force in no away be taken official
opinion of the European Community.