slovak english polish
TOP INFO - STILL TO COME
Dnes je Pondelok 19.8.2019, 04:14. Meniny má Lýdia, zajtra Anabela
sipkaFIRMY - Słowacja sipkaFIRMY - Polska sipkaFIRMY - Czechy sipkaBRANŻE,TOWARY sipkaSZKOLENIA; SEMIN.. sipkaWYSTAWY,TARGI sipkaINNE USŁUGI sipkaHOTEL, RESTAURAC.. sipkaSTATES OF THE WO.. sipkaSLOVACKA-KOREAŃS.. sipkaZNAJDŹ NAS, KONT..
KURSY WALUT
Kursy- średni 19.8.2019
CZK 1 EUR=25.876
PLN 4.3878
HUF 326.2
CHF 1.0863
CNY 7.8463
RUB 73.7771
GBP 0.9186
USD 1.115
JPY 118.37
otpbanka
EXIMBANKA SR
eximbanka
TRANSPODRT-AUTO
Jak dostać się na autostradę do Ružomberka, Mikuláša, Kubína, Martina, Žiliny i Čadce
SŁOWACJA
SOPK Žilinski samorząd  administracyjny
 
SPOK Slovensko-kórejský hospodársky výbor
KALENDARZ
August 2019
PoUtStŠtPiSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19 202122232425
262728293031 
FAQ
Żadne wiadomości
liptov
orava
povazie
turiec
kysuce
slovensko
space
 
ATA-EKSPORT, CERTYFIKATY
AKO POŽIADAŤ O VYDANIE ATA KARNETU

Ako požiadať o vydanie ATA karnetu???

 

Pri získavaní ATA karnetu treba splniť tieto požiadavky:

   Vyplniť tlačivo „Žiadosť o vystavenie karnetu ATA“ , ktorá obsahuje okrem súpisu krajín dočasného dovozu aj „Prehlásenie o akceptovaní podmienok SOPK pre vydávanie karnetu ATA“.

Tlačivo Žiadosti a Prehlásenia musí byť podpísané oprávneným zástupcom žiadateľa – vyžaduje sa doložiť výpis z Obchodného registra alebo Živnostenského registra, resp. iný doklad o tom, že žiadateľ je slovenský subjekt a jeho zástupca má plnú moc na zastupovanie žiadateľa.

Prehlásením preberá budúci držiteľ karnetu ATA zodpovednosť za prípadné nedodržanie povinnosti spätného dovozu všetkých položiek tovaru uvedeného v súhrnnom zozname karnetu ATA na územie SR ako aj bezpodmienečnú zodpovednosť za úhradu všetkých poplatkov a nákladov, ktoré budú spojené s prípadným porušením ATA Dohovoru.

Po vyplnení tlačiva Žiadosti, príslušného počtu daných vnútorných listov a vonkajších obalových listov treba túto Žiadosť s vypísanými tlačivami (listami) karnetu ATA predložiť najbližšej vystavujúcej kancelárií SOPK, kde po úhrade poplatku podľa Cenníka na vystavenie karnetu , bude karnet skontrolovaný , zaevidovaný a potvrdený zo strany SOPK ako národného vystavujúceho a záručného združenia pre ATA systém v SR.

  • Pri vydaní karnetu ATA je držiteľ povinný preukázať, že je slovenská právnická alebo fyzická osoba, alebo osoba s trvalým bydliskom/sídlom na území SR, a to dokladom nie starším ako 3 mesiace.

  • Preukázať, že tovar krytý karnetom ATA má status slovenského tovaru; tzn., ak bol tovar dovezený zo zahraničia bol prepustený do voľného obehu a bolo zaň  zaplatené clo.

pozn. Zahraničný tovar, ktorý je dočasne dovezený na územie SR v režime dočasného použitia má zahraničný status  nemožno  uvádzať v zozname na karnete ATA vydanom SOPK, ani ho vyvážať na slovenský karnet ATA!!!

  • Zabezpečiť adekvátnu záruku na krytie prípadného colného dlhu.( napr. banková záruka, uzatvorenie poistenia za spôsobenú škodu, zložiť v hotovosti colnú zábezpeku, v prípade ak sa jedná o tovar v hodnote nad 1 mil. Sk)

  • Uvádzať krajinu pôvodu  tovaru (ide o nepreferenčný pôvod, preferenčný pôvod tovaru je potrebné doložiť osobitným certifikátom napr. EUR 1), pokiaľ je iná ako krajina exportu – vystavenia karnetu ATA. 

Slovenský ATA karnet možno vystaviť na meno žiadateľa  - držiteľa, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba s trvalým bydliskom /sídlom na území SR. Používať ATA karnet môže akákoľvek splnomocnená osoba – zástupca držiteľa, ktorá bola splnomocnená na nakladanie s tovarom krytým karnetom , a to uvedením mena zástupcu na tlačive karnetu ATA

 

Maximálna platnosť ATA karnetu je jeden rok odo dňa jeho vydania. V odôvodnených prípadoch so súhlasom vydávajúcej organizácie a colných orgánov SR a najmä v zahraničí, možno predĺžiť dobu zotrvania tovaru v krajine dočasného dovozu o ďalší jeden rok vydaním, nového tzv. následného ATA karnetu.

V odôvodnených prípadoch môžu colné orgány skrátiť lehotu pre dočasný vývoz tovaru, napr. pri výstavách alebo tranzite.

SOPK vydáva ATA karnet na tovar s maximálnou hodnotou 10 mil. Sk V prípade, že držiteľ mieni dočasne dovážať/vyvážať tovar vyššej súhrnnej hodnoty (colnej hodnoty), má možnosť rozpísať jednotlivé položky tovaru tvoriaceho jednu zásielku na potrebný počet karnetov ATA, pri dodržaní tohto limitu. V prípade, že ide o jednu položku tovaru, ktorá tvorí nerozdeliteľný celok má možnosť požiadať Úrad SOPK o stanovenie individuálnych podmienok pre vydanie karnetu ATA na takýto tovar. 

 

VIACNÁSOBNÝ ATA KARNET

SOPK vydáva aj viacnásobné ATA karnety, ktoré umožňujú opakovaný dočasný dovoz a tranzit tovaru do zahraničia a viacnásobný spätný dovoz do SR. Pre vydanie   i používanie viacnásobného ATA karnetu platia všetky zásady, týkajúce sa druhu dočasne vyvážaného i dovážaného tovaru, doby platnosti, vyplňovania a colného prerokovania, ktoré sú platné pre bežné, resp. “jednorazové” ATA karnety.

Výhodou je nižšia cena, opakovaný dočasný vývoz, tranzit a spätný dovoz na jeden doklad    v lehote jedného roka.

Cena za vydanie ATA karnetu sa stanovuje podľa platného Cenníka služieb SOPK a závisí od

  • hodnoty dočasne vyvážaného tovaru,

  • od toho či ide o jednoduchý alebo viacnásobný ATA karnet 

  • a či  žiadateľ je alebo nie je členom SOPK 

Kde požiadať o vydanie karnetu ATA???

 

V SR je vystavujúcou a záručnou asociáciou SLOVENSKÁ OBCHODNÁ A PRIEMYSELNÁ KOMORA.

 

O vydanie ATA karnetu je možné požiadať v regionálnej komore :

 

Žilinská RK SOPK

Hálková 31

010 01 Žilina

kontaktná osoba:  Katarína Machovičová

                           t.č.041/ 7646 966

                           e-mail: colneza@za.scci.sk

 

Kancelária SOPK Ružomberok

A. Bernoláka 23

034 01 Ružomberok

kontaktná osoba:  Mária Čerňanská

                           t.č.044/ 4321 606

 

Odsyłacz  

7
WYSZUKIWANIE
  
lokno2
FIRMY PN. SŁOWACJI
lokno2
USEFULL INFOS
GEOGRAFIA - MAPY
NOWOŚCI-OFERTY
Żadne wiadomości
Login
 Login
 Haslo
 
  Zarejestruj się
lokno2
RADIO-TV-MEDIA
ŽILINSKÝ VEČERNÍK
RÁDIO FRONTINUS
 
Internetový portál Interbiznis - © SOPK Žilina v spolupráci s JDSoftware,s.r.o.

Tento dokument bol vytvorený za finančnej podpory EU. Názory vyjadrené v dokumente, sú
názormi SOPK RK Žilina a neodrážajú oficiálny postoj EU.
This document has been produced with financial European community. The views expressed
herein are those of SOPK RC Zilina and can there force in no away be taken official
opinion of the European Community.